admin

admin

Điều gì làm nên một marketer giỏi?

Khả năng kết nối với công chúng Chuyên môn toàn diện Óc sáng tạo Phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu để đưa ra quyết định Tư duy tăng trưởng Kết luận Việc sở hữu một nhân viên marketing…