admin

admin

BIG IDEA – ĐÁP ÁN CHO BÀI TOÁN INSIGHT

Những bước đầu tiên để tiến hành một chiến dịch quảng bá thì chúng ta luôn cần nắm rõ insight khách hàng, vậy làm sao để thể hiện với khách hàng rằng chúng ta đã hiểu và có thể đáp…