Danh mục ECOMME LIFE

Điều gì làm nên một marketer giỏi?

Khả năng kết nối với công chúng Chuyên môn toàn diện Óc sáng tạo Phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu để đưa ra quyết định Tư duy tăng trưởng Kết luận Việc sở hữu một nhân viên marketing…

BIG IDEA – ĐÁP ÁN CHO BÀI TOÁN INSIGHT

Những bước đầu tiên để tiến hành một chiến dịch quảng bá thì chúng ta luôn cần nắm rõ insight khách hàng, vậy làm sao để thể hiện với khách hàng rằng chúng ta đã hiểu và có thể đáp…