Danh mục ECOMME STORY

Series chia sẻ: Câu chuyện khởi nghiệp kinh doanh online – Khởi nghiệp 1 triệu bằng việc bán hàng Facebook, mua nhà sau 3 năm, mua xe BMW sau 5 năm, con gái học trường quốc tế, tạm gọi có cuộc sống đầy đủ

Đúng, 1 triệu làm sao mà mình cầm đi mua nhà được. Mình cầm nó đi để buôn quần lót đấy chứ. Khởi nghiệp 1 triệu bằng việc bán hàng Facebook, mua nhà sau 3 năm, mua xe BMW sau…